مجموعه تصاویر شهید اصغر صحراگرد شهیدی از بخش سرچهان

 منتظر دیافت عکس از دیگر شهدای سرچهان از طرف دوستان ومدیریت وبلاگ باشید

 

نام شهید:اصغر صحراگرد 

   


سردار شهید صحراگرد

نام پدر:محمد 

محل تولد ودفن:بوانات –سرچهان-ده زیارت 

سال تولد وشهادت:**/12/64

محل شهادت:فاو

نام عملیات:ولفجر8

قسمتی ازوصیت نامه:ما باید بدانیم که قرآن با ماست وهیچ ترس خوفی از شرق غرب نداریم

 

 

 منتظر مطالب از دیگر شهدای سرچهان باشید

 واگر مطالبی دارید برایمان ازطریق ایمیل

ویااز طریق قسمت نظرات

 ارسال تا به نام خودتان دراین وبلاگ قرار بگیرد

درضمن میتوانید با اعلام آمادگی

و گذاشتن شماره مبایل در قسمت نظرات

 جزء نویسندگان افتخاری این وبلاگ درآیید

منتظر حضور گرم شما هستیم